Ai cũng có thể kiếm tiền từ Forex

Hệ thống Robot giao dịch Forex thông minh - hoàn toàn tự động.

Một sản phẩm đặc sắc của ông Hoàng Ngọc Sơn - Á Quân Vô Địch Forex Thế Giới 2018

Lợi nhuận trên 10.000 Pip/năm (Ví dụ khi ta MUA 0.1 lot EUR/USD thì khi giá tăng 10 Pip thì ta sẽ lãi 10 USD)

Mức drawdown : Có thể xuống đến 20%