Chính sách

Chúng tôi là website :   www.mayintien.net.


Áp dụng chính sách cho các thành viên và khách hàng của chúng tôi như sau :


Người dùng


Không thực hiện những hành vi làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của website. Nếu phát hiện thành viên nào vi phạm, chúng tôi sẽ xoá tư cách thành viên ra khỏi hệ thống của chúng tôi mà không cần báo trước. Đương nhiên những quyền lợi của thành viên sẽ bị huỷ ngay lập tức.


Thành viên


Những thành viên tham gia phát triển hệ thống kinh doanh cùng chúng tôi phải đồng ý những quy định sau :

Hoa hồng sẽ được chi trả trong ngày.

Điều kiện được hưởng hoa hồng

Các mức hoa hồng phân bổ như sau : 20%, 10%. Bạn bán được sản phẩm, bạn được hưởng 20%. Tuyến dưới của bạn bán được sản phẩm, bạn được hưởng  10%.

 Xem thêm tại : http://sodotrathuong.com/